Vacatures:

Afdeling: Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR)
Datum: 2018-11-07
Onderwerp: Logopedist(e) 50%
Omschrijving: VACATURE LOGOPEDIST (M/V) (50%)
CENTRUM VAN AMBULANTE REVALIDATIE VIJFHOEK MECHELEN

Op het Centrum voor Ambulante Revalidatie Vijfhoek te Mechelen komen kinderen van 2 tot 7 jaar voor onderzoek naar en behandeling van autisme en mentale handicap. De behandeling is intensief en multidisciplinair.
Het team bestaat uit een ergotherapeut, kinesist, psychomotorisch therapeut, logopedisten, psychologen, maatschappelijk werker, kinderpsychiater, kinderarts.
Het centrum heeft een overeenkomst met het RIZIV, dat een strikte reglementering oplegt.
Er wordt gewerkt vanuit een holistische visie. Evidence based practice, ouderparticipatie en contextueel handelen zijn belangrijke fundamenten in de werking. De inhoud van therapie is deels vakspecifiek deels disciplineoverschrijdend. Therapie kan op individuele basis of in groepsverband georganiseerd worden.
CAR Vijfhoek zoekt een logopedist voor onmiddellijke indiensttreding in het kader van vervanging van tijdskrediet. Het is een halftijdse tewerkstelling. Vermoedelijke einddatum 2 maart 2018.
Werkdagen: werkdagen dinsdag ( 8u30-16u30), donderdag ( 8u30-15u), vrijdag ( 8u30-14u30).
Kan u zich vinden in bovenstaande manier van werken?

Hebt u:
- een diploma bachelor/master in de logopedie?
- ervaring in het behandelen van kinderen met een mentale beperking, autisme?
- ervaring in het werken met jonge kinderen?
- een bijkomende opleiding genoten ( vb stottertherapie, banaba autisme, IMPACT,…)?

Ben je sociaal vaardig, flexibel en stressbestendig, iemand die goed kan organiseren, iemand die gestructureerd te werk kan gaan, iemand die een open communicatiestroom nastreeft met oog voor diplomatie?
Ben je bovendien een teamspeler die een eigen positie kan handhaven en positief ingesteld?
Dan ben je misschien wel de kandidaat die we zoeken.
Geïnteresseerde kunnen hun kandidatuur via e-mail indienen uiterlijk voor maandag 12 november 2018 aan linda.colin@kmsl.be, met de vermelding van ‘vacature logo Vijfhoek.
Bijkomende inlichtingen zijn te bekomen bij Kristel Verdeyen, directeur CAR Vijfhoek Mechelen, tel. 015 42 22 00.

Afdeling: Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR)
Datum: 2018-09-25
Onderwerp: Kinesist, ergotherapeut, psychomotorisch therapeut (M/V) 80%
Omschrijving: CAR Zuiderkempen zoekt voor de periode van 1 maand een kinesist ( M/V), psychomotorisch therapeut ( M/V), ergotherapeut ( M/V) voor een 80% tewerkstelling.
Op het Centrum voor Ambulante Revalidatie Zuiderkempen komen kinderen van +/- 2 tot +/-7 jaar voor onderzoek naar en behandeling van autisme en/of mentale handicap of een andere complexe ontwikkelingsstoornis. De behandeling is intensief en multidisciplinair.
Het team is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit ergotherapeuten, kinesisten, psychomotorisch therapeuten, logopedisten, psychologen, orthopedagoog, psychologisch consulent, maatschappelijk werker, kinderpsychiater, kinderarts.
Het centrum heeft een overeenkomst met het RIZIV, dat een strikte reglementering oplegt.
Er wordt gewerkt vanuit een holistische visie. Evidence based practice, ouderparticipatie en contextueel handelen zijn belangrijke fundamenten in de werking. De inhoud van therapie is deels vakspecifiek deels disciplineoverschrijdend. Therapie kan op individuele basis of in groepsverband georganiseerd worden.
CAR Zuiderkempen zoekt een kinesist, psychomotorisch therapeut, ergotherapeut voor tijdelijke indiensttreding in het kader van onbetaald verlof. Het is een 80% tewerkstelling.
Begindatum: 22 oktober 2018
Einddatum: 21 november 2018
Werkdagen: maandag (8-16u), dinsdag (13u-19u), woensdag (13-17u30), donderdag (8-16u), vrijdag (8u-12u30).

Kan u zich vinden in bovenstaande manier van werken?
Hebt u een diploma bachelor/master in de kinesitherapie of een diploma bachelor in de ergotherapie? Bent u psychomotorisch therapeut?
Hebt u ervaring in het behandelen van kinderen met een mentale beperking, autisme of een andere complexe ontwikkelingsstoornis?
Hebt u ervaring in het werken met jonge kinderen?
Dan bent u de kandidaat die we zoeken!
Graag uw sollicitatie tegen maandag 8 oktober 2018 richten aan Linda Colin (linda.colin@kmsl.be) met vermelding van “Vac.CAR Zuiderkempen”.

Afdeling: Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR)
Datum: 2018-08-03
Onderwerp: Psychologisch consulent 50%
Omschrijving: VACATURE: Vervangingscontract voor psychologisch consulent 50% (M/V)
CENTRUM VAN AMBULANTE REVALIDATIE ZUIDERKEMPEN (VEERLE-LAAKDAL)
Op het Centrum voor Ambulante Revalidatie Zuiderkempen komen kinderen (van 2 tot 7 jaar) terecht met ( een vermoeden van) ontwikkelingsproblemen kaderend binnen autisme en/of mentale handicap en of een complexe ontwikkelingsstoornis.
De kinderen en hun ouders komen langs voor onderzoek en therapie. Het onderzoek staat in functie van de opstart van de therapie. Dit alles wordt vorm gegeven door een multidisciplinair team.
Elke teamlid van CAR Zuiderkempen draagt het betrekken van ouders in alle facetten van hulpverlening hoog in het vaandel. Verder wordt er gestreefd naar evidence base practise.
De psychologisch consulent neemt deel aan het diagnostisch proces en de behandelingsfase. In beide wordt enerzijds een praktisch uitvoerende en anderzijds een coördinerende rol gespeeld. In de behandelfase wordt vanuit deze functie specifiek gericht op de spel- en sociaal-communicatieve ontwikkeling van jonge kinderen ( oa steunend op het IMPACT-programma), dit alles kan in een individuele of groepstherapeutische setting. Verder is een intensieve en betrokken samenwerking met ouders een hoofddoel.
De psychologisch consulent legt zich naast het eigen werkveld toe op de kennis en het begrijpen van de ontwikkeling van het kind in zijn totaliteit. Het totaalbeeld van een kind en zijn context in het vizier krijgen met oog voor krachten en versterkende elementen is het doel. Van hieruit wordt samen met het team een handelingsplan opgesteld.
Hij/zij tracht het team en elke individuele therapeut vanuit zijn/haar expertise te ondersteunen en te versterken in de inzichten en aanpak van de cliënt en zijn context.

Verder verwachten we volgende elementen:
- Je draagt de behandelfilosofie van de organisatie uit.
- Je bouwt samen met de andere medewerkers uit het team én met de cliënt en de ouder het zorgtraject uit. Je vertrekt vanuit de vraag van de cliënt, je slaagt erin om de afgesproken therapeutische doelen in je eigen therapie vast te houden, op de voorgrond te plaatsen, te integreren. Je stuurt dit traject in nauw contact met de cliënt en collega’s constant bij.
- Je beschikt over een uitgebreide disciplinespecifieke kennis, hebt ook competenties ontwikkeld die de algemene ontwikkeling van de cliënt op andere ontwikkelingsdomeinen stimuleert.
- Je kan je verplaatsen in de leefwereld van de cliënt en zijn ouder. Je legt respect en begrip aan de dag voor elke cliënt zijn je specifieke situatie en vragen.
- Ouders betrekken in therapie en er mee in gelijkwaardige dialoog gaan over behandeldoelen en ontwikkeling, is je streven.
- Je bent flexibel en dynamisch.
- Je bent goed in planning en je kan jezelf goed organiseren.
- Je bent een oplossingsgerichte denker die door een constructieve houding anderen kan motiveren en stimuleren.
- Je hebt een rustige houding in soms moeilijke werkomstandigheden.
- Je bent communicatief en staat open voor feedback.

Beschik je over?
- Een diploma bachelor in de psychologie.
- Diepgaande kennis over ontwikkelingsproblemen.
- Expertise in het werken met jonge kinderen en kinderen met een ontwikkelingsprobleem.
- Een grote interesse in de therapeutische behandeling (pedagogisch in kaart brengen van de opvoedingssituatie, klasobservatie, adviesgesprekken, besprekingen met het netwerk, pedagogische ondersteuning van ouders, spel en sociaal-communicatieve therapie aan kinderen).
- De zin om in een multidisciplinair team aan de slag te gaan, waar kennis over de inhoud van de therapieën van de andere disciplines en nauwe samenwerking met therapeuten van uiteenlopend allooi een must is.
- Interesse om je te begeven in een breed netwerk van verwijzers en hulpverleners.
- Vlotte mondelinge (en schriftelijke) communicatievaardigheden met gevoel voor dynamische processen, beroepsgeheim en discretie.


Ben je?
- Sociaal vaardig
- Flexibel en stressbestendig
- Iemand die goed kan organiseren, gestructureerd te werk kan gaan.
- Iemand die een open communicatiestroom nastreeft met oog voor diplomatie
- Een teamspeler die een eigen positie kan handhaven
- Positief ingesteld

Kan je je vinden in…?
- Een 50% tewerkstelling
- Werkuren liggen op maandag ( 10u-19u), dinsdag ( 9u-16u), donderdag ( 10-14u30)
- Een betrekking van bepaalde duur met onmiddellijke ingang tot 15 november 2018 ( vervanging ikv moederschapsrust).

DAN…
…ben jij misschien wel de kandidaat die wij zoeken om ons team te versterken en uit te bouwen!
Solliciteren:
Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur per mail indienen Kristel Verdeyen, kristel.verdeyen@kmsl.be met de vermelding van “vac. psych.cons. CAR Zuiderkempen”.
Bijkomende inhoudelijke inlichtingen zijn te bekomen bij Kristel Verdeyen, directeur CAR Zuiderkempen, tel. 014 84 91 99 of kristel.verdeyen@kmsl.be.

Afdeling: Tandheelkunde Orthodontie
Datum: 2018-06-26
Onderwerp: tandartsassistente kabinet Turnhout
Omschrijving:

Afdeling: Dienst Logopedie
Datum: 2017-06-30
Onderwerp: logopedist(e) (zelfstandige basis)
Omschrijving: Word jij onze nieuwe collega vanaf 1 september 2017?
Ben jij een logopedist(e) met ambitie als zelfstandige? Dan willen we jou graag ontmoeten!

Word jij onze nieuwe collega vanaf 1 september 2017?
Ben jij een logopedist(e) met ambitie als zelfstandige? Dan willen we jou graag ontmoeten!

Wij zijn een monodisciplinaire groepspraktijk met verschillende vestigingen in het arrondissement Turnhout. Wij zoeken logopedisten om ons aanbod te versterken op onze diverse locaties. Ben jij die gemotiveerde logopedist(e) die ons logopedisch aanbod verder wil uitbreiden? En zie jij het zitten om samen een dynamisch en professioneel netwerk rond logopedie uit te bouwen, dan zijn wij op zoek naar jou. Naast het individueel therapeutisch werk, engageren we ons ook in diverse innovatieve projecten. Enerzijds hebben we diverse werkgroepen die de logopedische deskundigheid verbreden. Anderzijds ontwikkelen we innovatieve projecten: dit kan gaan van ondersteunende trajecten voor anderstalige ouders tot het opzetten van taalkampen voor kleuters. Hou je dus van een veelzijdige benadering van de job van logopedist(e), aarzel dan niet om snel te solliciteren!

We bieden
- administratieve en inhoudelijke ondersteuning
- een tof team
- mogelijkheid tot specialisatie
- een professionele werkomgeving
- ruimte tot initiatief en experiment
- een netwerk van doorverwijzers

We zoeken iemand die
- bereid is als zelfstandige te werken
- gedreven, enthousiast en creatief is
- zich minstens 19u/week kan vrijmaken om binnen onze dienst te werken
- graag deel wil uitmaken van een fijn team
- voeling heeft met kinderen en/of volwassen
- die in het bezit is van een FOD- en RIZIV-nummer


Solliciteren via mail naar: Lieve.vanbel@kmsl.be


Toon alle vacatures
designed by Bren Van Caesbroeck