Vacatures:

Afdeling: Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR)
Datum: 2020-05-15
Onderwerp: Psychologisch assistent 50%
Omschrijving: Carrewiel (Centrum Ambulante Revalidatie) vestiging Veerle-Laakdal werft aan:
PSYCHOLOGISCH ASSISTENT, 50 % BEPAALDE DUUR (Vervangingscontract zwangerschap), met onmiddellijke ingang tot einde bevallingsrust (vermoedelijke einddatum: juni-augustus 2020 naargelang duur ouderschapsverlof).
Je werkplek:
In ons Centrum voor Ambulante Revalidatie worden jonge kinderen (ongeveer 2 tot 7 jaar) met autisme, mentale handicap, of andere complexe ontwikkelingsstoornissen onderzocht en behandeld. Het onderzoek staat in functie van de behandeling. De behandeling is intensief en wordt verzorgd door een multidisciplinair team.
Wat we doen:
We werken multidisciplinair vanuit een holistische visie die de participatie van elke kind en zijn/haar ouders wil ondersteunen en vergroten. De behandeling is intensief (zowel individueel als in groepsverband). Evidence based practice en contextueel handelen zijn hierbij belangrijke fundamenten die elke therapeut vanuit zijn/haar achtergrond mee vorm geeft. De inhoud van therapie is deels vakspecifiek anderzijds sterk interdisciplinair én transdisciplinair gericht.
Dit mag je van ons verwachten:
Als psychologisch assistent neem je deel aan het diagnostisch proces en aan de behandelfase (met zowel individuele als groepstherapie).
Als psychologisch assistent wordt je verwacht invulling te geven aan therapeutische opdrachten tevens ben je verantwoordelijk voor de visie, afstemming, verbinding, het nemen van beslissingen in het team op casusniveau ( dossierverantwoordelijke). Je denkt mee over de ontwikkeling van de visie van het psychosociaal team en hoe dit kan geïntegreerd worden in je team.
Je werkt in een enthousiast team samen met verschillende disciplines (o.a. ergotherapeuten, kinesisten, logopedisten, maatschappelijk werker, psychologisch consulent, pediater en psychiater,…) waar je door feedback, ondersteuning, het bijwonen van vergaderingen en het volgen van opleiding de kans krijgt om je volop te ontplooien.
We zijn een organisatie in volle groei en hechten belang aan een fijn werkklimaat waar een open cultuur van communicatie voorop staat. In de behandeling zetten we de kinderen en hun context steeds centraal.
We bieden je:
• een contract van bepaalde duur dat zo spoedig mogelijk opstart
• een evenwichtig loonpakket (conform het IFIC barema)
• arbeidsvoorwaarden conform de CAO Revalidatiecentra van 26 mei 1995

Jouw troeven:
• Een bachelor diploma psychologisch assistent. Ervaring in de revalidatiesector / in het werken met ( jonge) kinderen met ASS zijn een meerwaarde. Kennis van Infant Mental Health strekt tot aanbeveling.
• We zoeken iemand met een grote interesse in therapeutische behandeling (intake, psychologisch onderzoek, pedagogisch in kaart brengen van de opvoedingssituatie, klasobservatie, adviesgesprekken, besprekingen met het netwerk, pedagogische ondersteuning van ouders, spel en sociaal-communicatieve therapie aan kinderen, focus op de ouder kind interactie en hoe hier beweging in te brengen).
• Je hebt affiniteit met jonge kinderen, je focus ligt zowel op het jonge kind als zijn ouder, de ruimere betrokken context.
• Je werk graag in teamverband, bent goed in verbindende communicatie en sociaal vaardig waarbij collegialiteit en respect voor jou centraal staan.
• Je hebt verbindende kwaliteiten, kan een rode draad voor een team vasthouden en kan een team aansturen. Ieder aanspreken op zijn/haar verantwoordelijkheden is één van je competenties.
• Je bent goed in zowel mondelinge als schriftelijke rapportering.
• Je houdt van uitdagingen, bent flexibel en stressbestendig. Een organisatie in volle groei schrikt je niet af!

Ben jij geïnteresseerd? Aarzel dan niet om je motivatiebrief en CV via e-mail in te dienen uiterlijk tegen 20 mei aan linda.colin@kmsl.be, met de vermelding van ‘referentie PA Laakdal’. De gesprekken zullen plaats op woensdag 27 mei.
Heb je nog vragen? Bijkomende inlichtingen zijn te bekomen bij Ilse Dries, Directeur Carrewiel, ilse.dries@carrewiel.be of tel. 0470/90.22.88.

Afdeling: Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR)
Datum: 2020-01-27
Onderwerp: Kinderpsychiater
Omschrijving: Vacature kinderpsychiater (m/v)
Binnen Carrewiel (Centrum Ambulante Revalidatie Mechelen, Laakdal en Turnhout) zoeken wij voor onze vestigingen Turnhout en/of Laakdal (Veerle) één of meerdere kinderpsychiaters.
Wat we doen:
In Carrewiel kunnen kinderen van 2 t.e.m. 7 jaar terecht in kader van onderzoek naar en behandeling van een pervasieve ontwikkelingsstoornis (ASS) en/of mentale handicap en/of complexe ontwikkelingsstoornissen.
We werken multidisciplinair vanuit een holistische visie die de participatie van elke kind en zijn/haar ouders wil ondersteunen en vergroten. De behandeling is intensief (zowel individueel als in groepsverband). Evidenced based practice en contextueel handelen zijn hierbij belangrijke fundamenten die elke therapeut vanuit zijn/haar achtergrond mee vorm geeft. De inhoud van therapie is deels vakspecifiek anderzijds sterk interdisciplinair én transdisciplinair gericht.
Je werkt in een enthousiast team samen met verschillende disciplines (o.a. ergotherapeuten, kinesisten, psychologen, logopedisten, maatschappelijk werker, pediater). We zijn een organisatie in volle groei en hechten belang aan een fijn werkklimaat waar een open cultuur van communicatie voorop staat. In de behandeling zetten we de kinderen en hun context steeds centraal.
Als kinderpsychiater:
• Draag je, in samenwerking met de kinderarts, de medische verantwoordelijkheid voor en zorg je voor de medische opvolging van onze jonge zorggebruikers. Dit doe je in overleg met het betrokken team en externe hulpverleners.
• Ben je eindverantwoordelijk bij het opstellen en realiseren van het diagnostisch plan en het revalidatieprogramma. Samen met het team bekijk je of een kind al dan niet in aanmerking komt voor onderzoek/behandeling, volg je de evolutie in de behandeling op en sta je in voor de opdrachten zoals beschreven in de Overeenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid.
• Heb je, samen met je vestigingscoördinator, een sensibiliserende, motiverende, coachende en activerende rol t.a.v. het team op vlak van de ontwikkeling van expertise, uitrollen van behandelprogramma’s en omgaan met kinderen met ontwikkelingsproblemen én hun ouders/context.
• Realiseer je mee de doelen van de organisatie door te werken aan een kwaliteitsvolle dienstverlening.
• Heb je regelmatig overleg met de directie, vestigingscoördinator en collega kinderpsychiaters van de andere vestigingen en draag je bij in de ontwikkelingen op beleids- en inhoudelijk vlak van Carrewiel.
Het aantal uren dat op weekbasis kan worden ingevuld is minimaal 4 u tot maximaal 18,48 u per week en dit op 1 of twee vestigingsplaatsen. De hoeveelheid in te vullen uren is verder bespreekbaar.
De verloning wordt bepaald op basis van het barema voor adviserend geneesheer, vermeerderd met 24.5%. Tewerkstelling kan op zelfstandige basis of in dienstverband.
Kan je je hier in terugvinden, aarzel dan niet om contact op te nemen met Ilse Dries, Algemeen Directeur, ilse.dries@carrewiel.be of 0470/90.22.88 of Dr. Jo Heyrman, kinderpsychiater en Medisch Directeur via jo.heyrman@carrewiel.be of 0486/41.50.21

Toon alle vacatures
designed by Bren Van Caesbroeck