Vacatures:

Afdeling: Centrale Diensten
Datum: 2021-06-28
Onderwerp: diensthoofd Dienst Tandzorg
Omschrijving: Doelstelling

Voor de dagelijkse leiding van de dienst Tandzorg zijn we op zoek naar een diensthoofd. Je bent verantwoordelijk over de operationele leiding en het dagelijks beheer van de dienst. Je bepaalt mee de doelstellingen en je staat in voor het begeleiden en opvolgen van de artsen en de medewerkers en het afstemmen van de diverse activiteiten op het geheel van de organisatie. Je werkt aan een klantgerichte dienstverlening waarbij betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit basiswaarden zijn. Je realiseert een efficiënte werking van de dienst. Je wordt hierbij ondersteund vanuit KMSL vzw op het vlak van de boekhouding, de personeelsadministratie, de ICT en het beheer van de infrastructuur.

Functieomschrijving

 Je vertaalt de beleidsopties van KMSL vzw naar concrete doelstellingen en opdrachten voor de dienst en bepaalt prioriteiten, rekening houdend met de beschikbare middelen en met het oog op een financieel gezonde dienst.
 Je staat in voor het beleidsondersteunend werk en adviseert het bestuur omtrent te nemen beleidsopties. Hierbij maak je gebruik van de signalen uit de samenleving en kan je rekenen op beleidsmedewerkers vanuit CM.
 Je verbindt de dienst Tandzorg met de kernwaarden van CM als gezondheidsfonds en hebt aandacht voor het onthaal van de kwetsbare doelgroepen.
 Je bent in staat om vanuit een analyse van de werking van de dienst, een vertaling te maken naar prestatie-indicatoren en financiële performantie-indicatoren.
 Je ontwikkelt je organisatie op basis van een professionele, organisatorische en relationele kwaliteit en laat de dienst evolueren naar een groepspraktijk waarbinnen werkmethodieken op elkaar worden afgestemd. Je laat de dienst ontwikkelen naar een werkomgeving die aantrekkelijk is voor medewerkers.
 Door het organiseren van regelmatig werkoverleg met de artsen en medewerkers, zorg je voor een goede wederzijdse informatiedoorstroming en communicatie. Je beoogt dat iedereen elkaar als een volwaardige partner beschouwt.
 Je staat samen met een teamverantwoordelijke dagelijks in voor voldoende deskundig personeel om de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen. Daarbij coach je de teamverantwoordelijke en sta je samen met haar in voor een evenwichtige werkplanning en werkverdeling tussen de medewerkers en zorg je voor een maximale verzoening van de belangen van de organisatie en van de individuele medewerker.
 In functie van evoluties binnen de regelgeving van het RIZIV en wijzingen van reglementen binnen CM, ga je indien nodig in overleg met de diensten van het RIZIV en van CM.
 In samenspraak met tandartsen – orthodonten en het bestuur werk je aan de actualisatie van de tarieven van de verschillende prestaties buiten RIZIV-nomenclatuur.
 Je staat in voor een budgetopmaak, de budgetopvolging en de rapportering van de financiële gegevens per werkjaar samen met de dienst boekhouding. Je bent verantwoordelijk voor de rendabiliteit van elke vestiging.
 Je staat in voor de aankopen en de prijsafspraken met de tandtechniekers en andere leveranciers van tandheelkundige materialen.


Profiel

• Je hebt een bachelor of masterdiploma; indien je tandarts bent en je voelt je uitgedaagd voor deze functie, ben je uiteraard ook welkom om deze dienst te leiden;
• Je hebt een hart voor de gezondheidszorg en bent vertrouwd met cliëntprocessen in een medische omgeving;
• Je hebt ervaring in het leiding geven aan een team en management zit in je bloed;
• Je voelt je thuis in een organisatie die ingebed is in een groter geheel;
• Je hebt het vermogen om structuur in de organisatie in te brengen, denkt oplossingsgericht en streeft continu naar duurzame verbeteringen. Je neemt verantwoordelijkheid en bent een kei in het opstellen van actieplannen en lukt erin deze te implementeren in de organisatie;
• Je krijgt snel een geïntegreerd beeld in een omgeving met meerdere sites en je geeft makkelijk richting. Je vertaalt een complexe situatie vlot naar een efficiënt en effectief plan van aanpak;
• Je inspireert je collega’s door je deskundigheid, je inbreng en je stijl van communicatie: je geeft inzicht in het einddoel en de weg ernaartoe. Je legt de verantwoordelijkheden op de juiste plaats, en kan betrokken partijen begeleiden naar een gedragen beslissing;
• Je bent positief ingesteld en toont betrokkenheid. Klantgerichtheid draag je hoog in het vaandel;
• Je hebt een sterk analytisch vermogen en hebt oog voor detail;
• Je bent geboeid door zowel het strategische als operationele luik van het beheer van een dienst Tandzorg en hebt kennis van projectmanagement;

Aanbod

• Een deeltijdse tewerkstelling van 75 of 80 % en dit voor onbepaalde duur;
• We hanteren een barema dat aansluit bij de verantwoordelijkheid die eigen is aan de functie, aangevuld met een groepsverzekering en andere secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Je hebt glijdende werkuren en bent zelf verantwoordelijk voor je agenda;

Reken op een boeiende job met een grote impact op onze cliënten en medewerkers.
Je werkt in de regio Turnhout en je zal je frequent verplaatsen naar de verschillende vestigingen. Je beschikt hiervoor over een eigen wagen.

Vragen over deze functies en je sollicitatie via mail aan steven.oosters@kmsl.be . Vragen kan je ook telefonisch stellen op het nummer 0473 84 23 17.

Toon alle vacatures
designed by Bren Van Caesbroeck