Vacatures:

Afdeling: Dienst Logopedie
Datum: 2018-04-20
Onderwerp: Logopedist(e) op zelfstandige basis
Omschrijving: Word jij onze nieuwe collega? ?
Ben jij een logopedist(e) met ambitie als zelfstandige? Dan willen we jou graag ontmoeten!


De dienst Logopedie van KMSL vzw is een monodisciplinaire groepspraktijk met verschillende vestigingen binnen het arrondissement Turnhout. Wij zoeken 5 logopedisten om ons aanbod te versterken op onze diverse locaties. Ben jij die gemotiveerde logopedist(e) die ons logopedisch aanbod verder wil uitbreiden? En zie jij het zitten om samen een dynamisch en professioneel netwerk rond logopedie uit te bouwen, dan zijn wij op zoek naar jou. Naast het individueel therapeutisch werk, engageren we ons ook in diverse innovatieve projecten. Enerzijds hebben we diverse werkgroepen die de logopedische deskundigheid verbreden, anderzijds ontwikkelen we innovatieve projecten: dit kan gaan van ondersteunende trajecten voor anderstalige ouders tot het opzetten van taalkampen voor kleuters. Hou je dus van een veelzijdige benadering van de job van logopedist(e), aarzel dan niet om snel te solliciteren! Ook collega’s die kortelings zullen afstuderen zijn steeds welkom!


We bieden:
- administratieve en inhoudelijke ondersteuning
- een tof team
- mogelijkheid tot specialisatie
- een professionele werkomgeving
- ruimte tot initiatief en experiment
- een netwerk van doorverwijzers
- intensieve begeleiding van pas afgestudeerden

We zoeken iemand die:
- bereid is als zelfstandige te werken
- gedreven, enthousiast en creatief is
- graag deel wil uitmaken van een fijn team
- voeling heeft met kinderen en/of volwassen
- die in het bezit is van een FOD- en RIZIV-nummer

Aarzel niet en bezorg ons je sollicitatiebrief met CV via mail naar lieve.vanbel@kmsl.be Nadien word je zeker uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek.

Afdeling: KMSI vzw
Datum: 2018-04-11
Onderwerp: Direceur WZC De Winde
Omschrijving:
De VZW Kristelijke Medico-Sociale Instellingen (KMSI vzw) is gegroeid vanuit de Christelijke Mutualiteit Mechelen - Turnhout. De organisatie beheert momenteel twee woonzorgcentra:
De Winde te Veerle Laakdal en De Hoge Heide te Arendonk.
De Winde heeft 85 erkende wooneenheden, 25 serviceflats en 15 plaatsen dagverzorging.
Voor de aansturing van De Winde zijn we op zoek naar een:
directeur (m/v)

Je functie:

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding samen met je team van diensthoofden. Je staat in voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de bewoners en hun familie. Je bent verantwoordelijk voor het algemeen beheer. Je wordt hierbij ondersteund door een Centrum voor Gedeelde Diensten. Je werkt samen met de raad van bestuur een masterplan uit dat de komende jaren wordt geďmplementeerd.

Je bent verantwoordelijk voor:

Ontwikkelen
• Je bent in staat de visie en de missie van de organisatie waar te maken binnen het woonzorgcentrum
• je bent in staat om samen met het bestuur een innoverend masterplan uit te werken en je kan de implementatie hiervan waarborgen
Kwaliteit
• je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorgprocessen en de dienstverlening
• je neemt actief deel aan de optimalisatie van het kwaliteitsbeleid
HR-beleid
• samen met je diensthoofden ben je verantwoordelijk voor het aansturen van het team medewerkers
• je voert een inspirerend, motiverend en duurzaam personeelsbeleid
• je werkt aan een dynamische bedrijfscultuur waar je inzet op de positieve bejegening van medewerkers
 
Planning en organisatie
• je leidt en organiseert de diensten en neemt initiatieven voor optimalisatie
• je werkt samen met het Centrum voor Gedeelde Diensten voor de personeelsadministratie, de boekhouding en ICT
Financieel beheer
• je staat in voor het opstellen, verdedigen en opvolgen van de budgetten
• je werkt aan de optimalisatie van de financiële resultaten door de efficiëntie te verhogen in functie van een duurzame bedrijfsvoering
• je lukt erin om maximale inzet in zorg gebonden activiteiten te realiseren
Communicatie en PR
• je bent verantwoordelijk voor het imago van het woonzorgcentrum
• je staat open voor vragen van bewoners, familieleden en je medewerkers
• je legt actief contacten met verschillende partners (gemeenten, verenigingen, seniorengroeperingen, ziekenhuizen, collega voorzieningen,…)
Patrimonium
• je staat in voor nieuwbouwprojecten en renovaties
• je toetst de financiële haalbaarheid en subsidiëringsmogelijkheden af
Regelgeving
• je past de geldende wet- en regelgeving correct toe

Profiel:

• je hebt minstens 5 jaar ervaring in een algemene managementfunctie waarbij je leiding hebt gegeven aan grotere groepen
• je bent in staat mensen te enthousiasmeren en motiveren
• je bent in staat een organisatie te ontwikkelen, veranderingen door te voeren en hebt een probleemoplossende ingesteldheid
• je hebt ervaring met algemeen financieel beheer
• je bent sterk in analyseren en je bent besluitvaardig
• je bent sociaal ingesteld en beschikt over sterke communicatieve vaardigheden
• je draagt de christelijke waarden hoog in het vaandel

Ons aanbod:

We bieden je een job met uitdaging in een toekomstgerichte sector. Je werkt binnen een grotere organisatie met ondersteunende diensten en een uitgebreid netwerk. We bieden je een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen.

Interesse? Mail je motivatiebrief en CV aan linda.colin@kmsi.be en dit uiterlijk 15 mei 2018
Heb je vragen, stuur een mail naar steven.oosters@kmsi.be, afgevaardigd bestuurder
KMSI vzw of bel op het nummer 014/40 34 18.

Afdeling: Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR)
Datum: 2018-03-26
Onderwerp: Kinesist (M/V) 50%
Omschrijving: VACATURE KINESITERAPEUT (M/V) (50%)
CENTRUM VAN AMBULANTE REVALIDATIE VIJFHOEK (Mechelen)
Op het Centrum voor Ambulante Revalidatie Vijfhoek te Mechelen wordt een kinesitherapeut (M/V) gezocht vanaf 17 april 2018 tot en met eind september 2018 omwille van een vervanging wegens zwangerschap. Mogelijks wordt dit verlengd. Het gaat om een 50% tewerkstelling verspreid over 3 werkdagen (di 8u30-16u30u, do 8u30-16u, vrij 8u30-13u).
Op het CAR Vijfhoek komen kinderen van +/-2 tot +/- 6 jaar terecht voor onderzoek, maar voornamelijk voor de behandeling van autismespectrumstoornissen en mentale handicap. De behandeling is intensief en multidisciplinair.
Het team wordt gevormd door een kinesist, ergotherapeut, psychomotorisch therapeut, logopedisten, psychologen, maatschappelijk werker, kinderpsychiater en kinderarts.
Er wordt gewerkt vanuit een holistische visie. Evidence based practice, ouderparticipatie en contextueel handelen zijn belangrijke fundamenten in de werking. De inhoud van de therapie is deels vakspecifiek anderzijds ook disciplineoverschrijdend, er wordt door elke discipline gekeken wat een kind nodig heeft om te groeien en tot leren te kunnen komen. Therapie kan op individuele basis en/of in groepsverband doorgaan.
Het centrum heeft een overeenkomst met het RIZIV.
Kan je je vinden in…?
Een heel boeiende job in een multidisciplinair, collegiaal en deskundig team?
Een halftijdse functie (50%)?
Statuut en arbeidsvoorwaarden CAO Revalidatiecentra 26/5/1995?
Een vervangingscontract tot eind september 2018 met mogelijkheid tot verlenging?
Heb je…
een diploma in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie?
Ben je?
Vlot en deskundig in de omgang met kleine kinderen, ouders en leerkrachten
Iemand die goed kan organiseren, gestructureerd te werk kan gaan en komt tot een goede verslaggeving
Iemand die een open communicatiestroom nastreeft met oog voor diplomatie
Een teamspeler die ook zelfstandig kan werken
Flexibel en stressbestendig
Enthousiast en positief ingesteld
Dan ben je misschien wel de kandidaat die we zoeken.
Geďnteresseerden kunnen hun kandidatuur via e-mail indienen uiterlijk tegen 8 april 2018 aan linda.colin@kmsl.be, met de vermelding van ‘vacature kine CAR Vijfhoek’.
Bijkomende inlichtingen zijn te bekomen bij Sandra Raman, directeur CAR Vijfhoek, sandra.raman@kmsl.be

Afdeling: Muylenberg
Datum: 2018-02-26
Onderwerp: Technisch/logistiek coördinator
Omschrijving: Technisch/logistiek coördinator (m/v)

Bedrijfsomschrijving:
Muylenberg (KMSL vzw) is een vergunde zorgaanbieder en biedt dag- en woonondersteuning en individuele begeleiding aan volwassenen met een beperking. De voorziening is gelegen in het centrum van Turnhout en heeft een afdeling in Retie.

Wij beschikken over 9 gebouwen waarin ondersteuning geboden wordt aan ongeveer 125 volwassenen met een beperking. Een team van 20 medewerkers zorgt voor een goede logistieke en technische ondersteuning van de dagelijkse werking. Momenteel realiseren wij een nieuwbouwproject dat woongelegenheden voorziet voor 30 gebruikers, kantoorruimten en een grootkeuken.

KMSL vzw is een vereniging zonder winstoogmerk en is actief op de terreinen gezondheid - welzijn - leerlingenbegeleiding, voornamelijk gericht op dienstverlening binnen het arrondissement Turnhout. Deze vereniging is ontstaan uit CM Turnhout en werd opgericht in 1952.


Functieomschrijving:
- Als lid van het directieteam van Muylenberg geef je actief mee richting aan de werking en het beleid van Muylenberg en dit vanuit je eigen beroepsspecialiteit.
- Als logistiek coördinator ben je verantwoordelijk voor het coördineren van de logistieke teams. Hierbij zorg je voor de dagelijkse aansturing van het team van de technische dienst, het team van de wasserij, het schoonmaakteam en het keukenteam. Bovendien sta je in voor de coaching van al je medewerkers. Je bevordert de samenwerking met de andere diensten in Muylenberg.
- Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de gebouwen, de infrastructuur, de terreinen en het wagenpark. Voor het organiseren en plannen van grote (ver)bouwwerken en de standaard voorziene onderhoudswerken van gebouwen kan je rekenen op het advies van de dienst gebouwen van het centrum voor gedeelde diensten (CGD) van KMSL/KMSI vzw. De veiligheid van gebruikers en medewerkers van Muylenberg krijgen hierbij prioriteit.
- Als laatste sta je in voor een verantwoord aankoopbeleid.

Profiel:
- Je beschikt over een bachelor (academische of professionele) of master diploma met een technisch-economische achtergrond.
- Je bent in het bezit van een rijbewijs (B) en beschikt over een eigen wagen.
- Je kan heel planmatig en nauwkeurig werken en beschikt over leidinggevende capaciteiten.
- Relevante ervaring in één van de logistieke diensten die wij voorzien en technische kennis is een vereiste. -
- Ervaring in leidinggeven is een pluspunt.

Aanbod:
Muylenberg biedt jou een afwisselende en verantwoordelijke job op directieniveau in een voltijds of deeltijds (90%) contract van onbepaalde duur.

We bieden een omgeving waarin werk en privé op elkaar afgestemd kunnen worden: glijdende werktijd en aantrekkelijke verlofmodaliteiten (extra verlofdagen vanaf 35 jaar en extra wettelijke feestdagen).

Je werkt in een dynamische organisatie met een collegiale sfeer en kan rekenen op een baremieke verloning met extralegale voordelen (groepsverzekering, tussenkomst in de maaltijd, laptop en GSM). Bovendien is er ruimte voor initiatief en groei door continue vorming.

Verloning volgens het wettelijke barema K5 (onderdirecteur) van het Paritair Subcomité 319.01. De wettelijke barema’s zijn te raadplegen op de website van het VAPH.


Bijkomende informatie:
Voor bijkomende inlichtingen kan u zich wenden tot Hilde Van der Flaas: 014/27.91.60, of via mail: hilde.vanderflaas@muylenberg.be.

Sollicitatieprocedure:
• E-mail met CV t.a.v. Linda Colin, linda.colin@kmsl.be.

Kandidaturen kunnen bezorgd worden tot en met 30/03/2018.

Afdeling: Dienst Logopedie
Datum: 2017-06-30
Onderwerp: logopedist (zelfstandige basis)
Omschrijving: Word jij onze nieuwe collega vanaf 1 september 2017?
Ben jij een logopedist(e) met ambitie als zelfstandige? Dan willen we jou graag ontmoeten!

Word jij onze nieuwe collega vanaf 1 september 2017?
Ben jij een logopedist(e) met ambitie als zelfstandige? Dan willen we jou graag ontmoeten!

Wij zijn een monodisciplinaire groepspraktijk met verschillende vestigingen in het arrondissement Turnhout. Wij zoeken logopedisten om ons aanbod te versterken op onze diverse locaties. Ben jij die gemotiveerde logopedist(e) die ons logopedisch aanbod verder wil uitbreiden? En zie jij het zitten om samen een dynamisch en professioneel netwerk rond logopedie uit te bouwen, dan zijn wij op zoek naar jou. Naast het individueel therapeutisch werk, engageren we ons ook in diverse innovatieve projecten. Enerzijds hebben we diverse werkgroepen die de logopedische deskundigheid verbreden. Anderzijds ontwikkelen we innovatieve projecten: dit kan gaan van ondersteunende trajecten voor anderstalige ouders tot het opzetten van taalkampen voor kleuters. Hou je dus van een veelzijdige benadering van de job van logopedist(e), aarzel dan niet om snel te solliciteren!

We bieden
- administratieve en inhoudelijke ondersteuning
- een tof team
- mogelijkheid tot specialisatie
- een professionele werkomgeving
- ruimte tot initiatief en experiment
- een netwerk van doorverwijzers

We zoeken iemand die
- bereid is als zelfstandige te werken
- gedreven, enthousiast en creatief is
- zich minstens 19u/week kan vrijmaken om binnen onze dienst te werken
- graag deel wil uitmaken van een fijn team
- voeling heeft met kinderen en/of volwassen
- die in het bezit is van een FOD- en RIZIV-nummer


Solliciteren via mail naar: Lieve.vanbel@kmsl.be


Toon alle vacatures
designed by Bren Van Caesbroeck