Vacatures:

Afdeling: Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR)
Datum: 2020-02-19
Onderwerp: Vestigingscoordinator te Laakdal en Turnhout 70%
Omschrijving: Vacature Vestigingscoordinator (m/v) 70%
Binnen Carrewiel (Centrum Ambulante Revalidatie Mechelen, Laakdal en Turnhout) zoeken wij voor onze vestiging Turnhout een vestigingscoordinator.
Wat we doen:
In Carrewiel kunnen kinderen van 2 t.e.m. 7 jaar terecht in kader van onderzoek naar en behandeling van een ASS problematiek en/of mentale handicap. We werken multidisciplinair (o.a. kinesisten, ergotherapeuten, psychologen, logopedisten, psychiater), vanuit een holistische visie die de participatie van elke kind en zijn/haar ouders wil ondersteunen en vergroten. De behandeling is intensief (zowel individueel als in groepsverband).
Wat verwachten we van jou:
Je staat (in afstemming met je directeur) in voor de operationele leiding en het dagelijks beheer van je vestiging conform de Overeenkomst vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dit houdt o.a. in:
• Je volgt het in te vullen personeelskader op, anticipeert op wijzigingen en staat, in overleg met de directeur en psychiater, in voor aanwerving, functioneren en evaluatie van je medewerkers.
• Je ondersteunt de medewerkers door het opmaken van een planning en uurrooster en het opmaken en opvolgen van werkafspraken.
• Je volgt op dat het aantal prestaties voor je vestiging maandelijks behaald worden en correct geregistreerd worden. Je stuurt bij waar nodig.
• Je stuurt je team op een inspirerende en coachende manier aan en leidt de teamvergaderingen. Je stimuleert samenwerking tussen de verschillende disciplines en je hecht belang aan een fijn werkklimaat waar een open cultuur van communicatie voorop staat.
Samen met de kinderpsychiater en/of pediater:
• Stel je de zorg voor je client en zijn/haar context centraal.
• Bewaak je het zorginhoudelijk kader van Carrewiel, het behandelplan van elk kind en zijn context en het therapeutisch aanbod in functie van de doelgroepen.
• Sta je in voor de ontwikkeling van de deskundigheid van je team.
• Bied je inhoudelijke ondersteuning aan de dossierbeheerders.
• Je staat zelf in voor het aanmeldingsgesprek van nieuwe clienten en je maakt een eerste inschatting over het te volgen traject.
Je draagt bij tot de ontwikkeling van het (zorg)inhoudelijk beleidsplan van Carrewiel en neemt deel aan het beleidsoverleg. Je vertaalt strategische doelstellingen naar de concrete werking op de werkvloer.
Je overlegt en rapporteert op structurele basis met je artsen en directeur en je neemt deel aan organisatie gerelateerde overlegstructuren.

Jouw troeven:
• Je bent luistervaardig, goed in verbindende communicatie en sociaal vaardig waarbij collegialiteit en respect voor jou centraal staan.
• Je houdt van uitdagingen, bent flexibel en stressbestendig. Een organisatie in volle groei schrikt je niet af.
• Je bent organisatorisch sterk en kan goed mondeling en schriftelijk rapporteren.
• Ervaring in het behandelen van (jonge) kinderen met een mentale beperking, ASS,…is een troef.
• Je hebt ervaring in leiding geven en het aansturen van teams.
• Je bent een master in een menswetenschappelijke richting of een bachelor met voldoende relevante ervaring in de CAR-sector.
Wat hebben we je te bieden:
• We zijn een professionele organisatie in volle ontwikkeling met oog voor een fijn werkklimaat. Door middel van opleiding, ondersteuning en feedback krijg je de kans om je volop te ontplooien.
• Je krijgt voldoende autonomie om je vestiging verder vorm te geven.
• Een evenwichtig loonpakket met vergoeding conform IFIC categorie 17 (startbarema 1.78 S + functietoeslag) en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.
Kan je je hier in terugvinden, aarzel dan niet om je motivatiebrief en CV via mail in te dienen uiterlijk tegen 18 maart aan linda.colin@kmsl.be met vermelding van ‘referentie vestigingscoordinator Turnhout’ of referentie vestigingscoordinator Laakdal.
Heb je nog vragen? Bijkomende inlichtingen zijn te bekomen bij Ilse Dries, Directeur Carrewiel, ilse.dries@carrewiel.be of 0470/90.22.88.

Afdeling: Centrale Diensten
Datum: 2020-02-05
Onderwerp: medewerker personeelsadministratie
Omschrijving: Binnen de personeelsdienst zijn wij op zoek naar :

medewerker personeelsadministratie (75%)(M/V)

Je Job:
Je staat in voor een correcte administratieve verwerking van alle elementen die betrekking hebben op de loon- en weddeadministratie.
Je voert de wettelijke formaliteiten uit verbonden aan loon- en weddeadministratie
Je staat in voor allerlei rapporteringen.
Je staat in voor het onthaal van nieuwe medewerkers.
Samen met je teamgenoten sta je in voor de ontwikkelingen van de dienstverlening

Je profiel:
Je bent in het bezit van een diploma hoger onderwijs in personeelswerk of gelijkwaardig.
Je hebt kennis of ervaring met sociale wetgeving.
Je werkt nauwkeurig, bent discreet en communiceert vlot
Je bent een echte teamplayer, bent in staat om te groeien in vaardigheden en je houdt van nieuwe uitdagingen
Je kan vlot aan de slag met het Office-pakket. Ervaring met het loonpakket Connect van Acerta is een pluspunt.

Aanbod:
o 75% tewerkstelling
o Contract van onbepaalde duur
o Barema volgens PC 330
o Maaltijdcheques en woon-werkvergoeding
o Je werkt in Turnhout in het team van de personeelsdienst


Solliciteren:
Mail je CV & Motivatiebrief vóór 1 maart 2020 naar Linda Colin via linda.colin@kmsl.be. Je kan dit ook via de post bezorgen op het adres KMSI vzw: Ter attentie van Linda Colin – Korte Begijnenstraat 22 – 2300 Turnhout.
Voor vragen over deze functie kan je terecht bij Steven Oosters, via steven.oosters@kmsi.be .

Afdeling: Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR)
Datum: 2020-01-27
Onderwerp: Kinderpsychiater
Omschrijving: Vacature kinderpsychiater (m/v)
Binnen Carrewiel (Centrum Ambulante Revalidatie Mechelen, Laakdal en Turnhout) zoeken wij voor onze vestigingen Turnhout en/of Laakdal (Veerle) één of meerdere kinderpsychiaters.
Wat we doen:
In Carrewiel kunnen kinderen van 2 t.e.m. 7 jaar terecht in kader van onderzoek naar en behandeling van een pervasieve ontwikkelingsstoornis (ASS) en/of mentale handicap en/of complexe ontwikkelingsstoornissen.
We werken multidisciplinair vanuit een holistische visie die de participatie van elke kind en zijn/haar ouders wil ondersteunen en vergroten. De behandeling is intensief (zowel individueel als in groepsverband). Evidenced based practice en contextueel handelen zijn hierbij belangrijke fundamenten die elke therapeut vanuit zijn/haar achtergrond mee vorm geeft. De inhoud van therapie is deels vakspecifiek anderzijds sterk interdisciplinair én transdisciplinair gericht.
Je werkt in een enthousiast team samen met verschillende disciplines (o.a. ergotherapeuten, kinesisten, psychologen, logopedisten, maatschappelijk werker, pediater). We zijn een organisatie in volle groei en hechten belang aan een fijn werkklimaat waar een open cultuur van communicatie voorop staat. In de behandeling zetten we de kinderen en hun context steeds centraal.
Als kinderpsychiater:
• Draag je, in samenwerking met de kinderarts, de medische verantwoordelijkheid voor en zorg je voor de medische opvolging van onze jonge zorggebruikers. Dit doe je in overleg met het betrokken team en externe hulpverleners.
• Ben je eindverantwoordelijk bij het opstellen en realiseren van het diagnostisch plan en het revalidatieprogramma. Samen met het team bekijk je of een kind al dan niet in aanmerking komt voor onderzoek/behandeling, volg je de evolutie in de behandeling op en sta je in voor de opdrachten zoals beschreven in de Overeenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid.
• Heb je, samen met je vestigingscoördinator, een sensibiliserende, motiverende, coachende en activerende rol t.a.v. het team op vlak van de ontwikkeling van expertise, uitrollen van behandelprogramma’s en omgaan met kinderen met ontwikkelingsproblemen én hun ouders/context.
• Realiseer je mee de doelen van de organisatie door te werken aan een kwaliteitsvolle dienstverlening.
• Heb je regelmatig overleg met de directie, vestigingscoördinator en collega kinderpsychiaters van de andere vestigingen en draag je bij in de ontwikkelingen op beleids- en inhoudelijk vlak van Carrewiel.
Het aantal uren dat op weekbasis kan worden ingevuld is minimaal 4 u tot maximaal 18,48 u per week en dit op 1 of twee vestigingsplaatsen. De hoeveelheid in te vullen uren is verder bespreekbaar.
De verloning wordt bepaald op basis van het barema voor adviserend geneesheer, vermeerderd met 24.5%. Tewerkstelling kan op zelfstandige basis of in dienstverband.
Kan je je hier in terugvinden, aarzel dan niet om contact op te nemen met Ilse Dries, Algemeen Directeur, ilse.dries@carrewiel.be of 0470/90.22.88 of Dr. Jo Heyrman, kinderpsychiater en Medisch Directeur via jo.heyrman@carrewiel.be of 0486/41.50.21

Afdeling: Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR)
Datum: 2020-01-27
Onderwerp: Vestigingscoördinator
Omschrijving: Vacature Vestigingscoördinator (m/v) 70%
Binnen Carrewiel (Centrum Ambulante Revalidatie Mechelen, Laakdal en Turnhout) zoeken wij voor onze vestiging Laakdal (Veerle) een vestigingscoördinator.
Wat we doen:
In Carrewiel kunnen kinderen van 2 t.e.m. 7 jaar terecht in kader van onderzoek naar en behandeling van een ASS problematiek en/of mentale handicap. We werken multidisciplinair (o.a. kinesisten, ergotherapeuten, psychologen, logopedisten, psychiater), vanuit een holistische visie die de participatie van elke kind en zijn/haar ouders wil ondersteunen en vergroten. De behandeling is intensief (zowel individueel als in groepsverband).
Wat verwachten we van jou:
Je staat (in afstemming met je directeur) in voor de operationele leiding en het dagelijks beheer van je vestiging conform de Overeenkomst vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dit houdt o.a. in:
• Je volgt het in te vullen personeelskader op, anticipeert op wijzigingen en staat, in overleg met de directeur en psychiater, in voor aanwerving, functioneren en evaluatie van je medewerkers.
• Je ondersteunt de medewerkers door het opmaken van een planning en uurrooster en het opmaken en opvolgen van werkafspraken.
• Je volgt op dat het aantal prestaties voor je vestiging maandelijks behaald worden en correct geregistreerd worden. Je stuurt bij waar nodig.
• Je stuurt je team op een inspirerende en coachende manier aan en leidt de teamvergaderingen. Je stimuleert samenwerking tussen de verschillende disciplines en je hecht belang aan een fijn werkklimaat waar een open cultuur van communicatie voorop staat.
Samen met de kinderpsychiater en/of pediater:
• Stel je de zorg voor je cliënt en zijn/haar context centraal.
• Bewaak je het zorginhoudelijk kader van Carrewiel, het behandelplan van elk kind en zijn context en het therapeutisch aanbod in functie van de doelgroepen.
• Sta je in voor de ontwikkeling van de deskundigheid van je team.
• Bied je inhoudelijke ondersteuning aan de dossierbeheerders.
• Je staat zelf in voor het aanmeldingsgesprek van nieuwe cliënten en je maakt een eerste inschatting over het te volgen traject.
Je draagt bij tot de ontwikkeling van het (zorg)inhoudelijk beleidsplan van Carrewiel en neemt deel aan het beleidsoverleg. Je vertaalt strategische doelstellingen naar de concrete werking op de werkvloer.
Je overlegt en rapporteert op structurele basis met je artsen en directeur en je neemt deel aan organisatie gerelateerde overlegstructuren.
Jouw troeven:
• Je bent luistervaardig, goed in verbindende communicatie en sociaal vaardig waarbij collegialiteit en respect voor jou centraal staan.
• Je houdt van uitdagingen, bent flexibel en stressbestendig. Een organisatie in volle groei schrikt je niet af.
• Je bent organisatorisch sterk en kan goed mondeling en schriftelijk rapporteren.
• Ervaring in het behandelen van (jonge) kinderen met een mentale beperking, ASS,…is een troef.
• Je hebt ervaring in leiding geven en het aansturen van teams.
• Je bent een master in een menswetenschappelijke richting of een bachelor met voldoende relevante ervaring in de CAR-sector.
Wat hebben we je te bieden:
• We zijn een professionele organisatie in volle ontwikkeling met oog voor een fijn werkklimaat. Door middel van opleiding, ondersteuning en feedback krijg je de kans om je volop te ontplooien.
• Je krijgt voldoende autonomie om je vestiging verder vorm te geven.
• Een evenwichtig loonpakket met vergoeding conform IFIC categorie 17 (startbarema 1.78 S).
Kan je je hier in terugvinden, aarzel dan niet om je motivatiebrief en CV via mail in te dienen uiterlijk tegen 17 februari 2020 aan linda.colin@kmsl.be met vermelding van ‘referentie vestigingscoördinator Laakdal’. Indien u wordt uitgenodigd zal het eerste gesprek plaats vinden op 20 of 26 februari in de namiddag.
Heb je nog vragen? Bijkomende inlichtingen zijn te bekomen bij Ilse Dries, Directeur Carrewiel, ilse.dries@carrewiel.be of 0470/90.22.88.

Toon alle vacatures
designed by Bren Van Caesbroeck