Afdrukversie
Doelgroep

De dienst logopedie richt zich tot kinderen en volwassenen met spraakproblemen, taalproblemen, stemproblemen, gehoorproblemen, leerstoornissen en/of kinderen en volwassenen die stotteren.

Onder spraakstoornissen vallen patiŽnten die problemen hebben met de uitspraak van ťťn, twee of meerdere spraakklanken. Verder zijn er patiŽnten met een algemene spraakachterstand en mensen die binnensmonds spreken. Een spraakstoornis kan ook een gevolg zijn van afwijkingen in de hersenen, een ziekte of ongeval. Personen met orthodontische problemen hebben ook vaak last van een spraakstoornis.
PatiŽnten die problemen hebben bij het begrijpen en/of gebruiken van de taal bij het spreken, lijden aan een taalstoornis. Mensen die een taalstoornis opliepen als gevolg van een hersenbloeding, ongeval of ziekte, kunnen eveneens beroep doen de dienst logopedie van KMSL.
Mensen die hun stem verkeerd gebruiken, hebben vaak last van heesheid, stemplooiknobbeltjes enzovoort. De dienst logopedie leert hen de stem juist te gebruiken om stemproblemen te vermijden.
Gehoorproblemen worden aangepakt door aangepaste articulatie-, taal- en lipleestraining.
Leerlingen die moeilijkheden ondervinden bij het leren spellen, lezen of rekenen hebben leerstoornissen. De dienst logopedie biedt bijstand.
Stotteraars, zowel kinderen als volwassenen, kunnen een beroep doen op de dienst logopedie om terug vloeiender te leren spreken.

Al naargelang de doelgroep, biedt de dienst logopedie een zo goed mogelijke oplossing. Meer over de werking weten; klik hier.

 


designed by Bren Van Caesbroeck