Afdrukversie
Werking

De dienst logopedie behandelt  haar patiŽnten volgens een vast stramien. Eerst is er de aanvraag voor logopedische behandeling. Deze wordt gevolgd door een eerste contact, waarna beslist wordt welke behandeling de patiŽnt het best helpt. Als laatste stap volgt dan de eigenlijke behandeling van de patiŽnt.

De aanvraag voor logopedische behandeling kan telefonisch of schriftelijk gebeuren bij de dienst logopedie in Turnhout. Er is steeds een medisch attest vereist en een kleefbriefje van de mutualiteit. Na een positieve beslissing heb je recht op tussenkomst voor 30 behandelingen. Indien noodzakelijk kan een eventuele verlenging toegekend worden.

Na de administratieve verwerking en het opmaken van het dossier wordt de patiŽnt door het diensthoofd van de dienst logopedie uitgenodigd voor een eerste contact en onderzoek in het kabinet van Geel, Stationsplein 2, het kabinet van Hoogstraten, Vrijheid 168, het kabinet van Mol, Corbiestraat 5, het kabinet van Westerlo, Sint-Lambertusstraat 33/b of bij de dienst logopedie in Turnhout, Schoolstraat 27/2.

Na het eerste contact en onderzoek bepaalt het diensthoofd het vervolg van de behandeling. Er zijn een zestal mogelijkheden:
- opvolgen van de patiŽnt  door middel van evaluatieonderzoeken
- geen behandeling
- verwijzen naar een andere dienst
- bijkomend onderzoek buiten de dienst logopedie
- bijkomend onderzoek binnen de dienst logopedie
- effectieve behandeling binnen de dienst logopedie                                                                                                                                                                                                                                                                           

Een logopedische behandeling gaat meestal door in ťťn van de 20 kabinetten logopedie van KMSL. Om te weten te komen waar deze kabinetten te vinden zijn, druk hier. In geval van medische of sociale redenen en na goedkeuring van de logopedische adviseur kan de behandeling ook doorgaan bij de patiŽnt thuis, in een ziekenhuis of een andere instelling.

Onze logopedisten volgen de tarieven vastgelegd door het Riziv. Voor niet-Riziv-behandelingen worden andere tarieven gehanteerd.


designed by Bren Van Caesbroeck