Afdrukversie

Het revalidatieprogramma


Op basis van de hulpvraag van de revalidant wordt in samenspraak met het netwerk een intensief behandelplan opgesteld, waarbij meerdere disciplines aan bod komen. 

Het revalidatiecentrum biedt ambulante revalidatie aan, waarbij zowel individuele als groepssessies worden aangeboden en dit binnen en buiten het centrum. De programma's worden per dag of per halve dag georganiseerd.


Daarbij wordt o.a. aandacht besteed aan volgende domeinen:

  • medische opvolging

  • cognitieve revalidatie (denken, geheugen, taal, redeneren, waarnemen, ...) en gedragsrevalidatie

  • psychosociale revalidatie met aandacht voor het opbouwen van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld

  • motorische revalidatie

  • communicatietraining en zoeken naar evt. communicatiehulpmiddelen

  • arbeidsrevalidatie

  • sociale re´ntegratie-activiteiten

  • sociale, administratieve en professionele follow-up


Het uiteindelijke doel is het vergroten van de zelfredzaamheid en het bevorderen van de professionele en/of sociale re´ntegratie. 

Het netwerk wordt zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken. Ook worden er regelmatig familiebijeenkomsten georganiseerd.


designed by Bren Van Caesbroeck