Afdrukversie
Doelgroepen


De centra voor ambulante revalidatie Turnhout en Zuiderkempen richten zich op de behandeling van onderstaande doelgroepen. 
Het onderzoek staat in functie van de oriŽntatie op de behandeling.


Doelgroepen: kinderen met (vermoeden van)

  • mentale achterstand (aanmelden voor de leeftijd van 6 jaar)
  • autisme(spectrumstoornissen) (aanmelden voor de leeftijd van 6 jaar) uitgezonderd het groepsaanbod
  • complexe ontwikkelingsstoornissen (aanmelden voor de leeftijd van 6 jaar): hiertoe behoren kinderen met randbegaafdheid, leer- of taalstoornis, DCD die nood hebben aan therapie op minstens drie van de volgende domeinen:
  1. lezen/spellen/rekenen
  2. grove motoriek
  3. fijne motoriek
  4. taal
  5. visueel-ruimtelijke vaardigheden

 

Het centrum voor ambulante revalidatie Vijfhoek richt zich op de behandeling van onderstaande doelgroepen.
Het onderzoek staat in functie van de oriŽntatie op de behandeling.

Doelgroepen: kinderen met (vermoeden van)

  • mentale achterstand (aanmelden voor de leeftijd van 6 jaar)
  • autisme(spectrumstoornissen) (aanmelden voor de leeftijd van 6 jaar)

 

 
designed by Bren Van Caesbroeck