Afdrukversie

GROEPSTRAINING

VOOR KINDEREN MET AUTISME EN HUN OUDERS

INSCHRIJVINGSSTROOKJE

  

O  Groepstraining Lagere School - Executieve Functies

O  Groepstraining Kleuters

O  Oudercoachinprogramma ImPACT 

(aankruisen waarvoor u wenst in te schrijven) 

  

Kindgegevens:


Naam: ........................................................................................

 

Voornaam:...................................................................................

 

Geboortedatum:..........................................................................

 

Leerjaar (2019-2020): ...............................................................

 

Adres:.........................................................................................

 

...................................................................................................

 

Oudergegevens:


Telefoonnummer(s):.......................................................................

 

.....................................................................................................

 

.....................................................................................................

 

E-mailadres:..................................................................................

 

designed by Bren Van Caesbroeck