Afdrukversie
Aanmelding

 • U wordt doorverwezen.
 • U neemt telefonisch contact op.
 • U wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden uw behandelvragen besproken. Er wordt bekeken of het CAR een antwoord kan bieden op uw hulpvraag. U krijgt toelichting over het onderzoek en de behandeling.
 • U komt op de wachtlijst voor behandeling (en onderzoek) terecht. 

 
 Behandeling


 • De CAR bieden een multidisciplinaire behandeling als antwoord op de aanwezige behandelvraag. Dit betekent dat er een integratie van verschillende behandeldomeinen wordt nagestreefd. (bv. taal, motoriek, sociale vaardigheden, schoolse vaardigheden, pedagogische / psychologische ondersteuning van de ouders en hun kind - bv. oudercursus voor ouders van kinderen met autisme-, visueel-ruimtelijke vaardigheden, ...) 
 • De therapie is intensief, d.w.z. afhankelijk van de noden minimum 2x per week.
 • Het CAR streeft een nauwe samenwerking met het netwerk na. Ouders worden betrokken in de keuze van behandeldoelen. 
 • Het aanbod op het CAR is steeds gestoeld op het principe van evidence based practice, d.w.z. een integratie van wetenschappelijk onderbouwde methodes gekoppeld aan de input van de cliŽnt en de ervaring van de therapeut.
 • Als uiteindelijk doel staat het bereiken van een maximale integratie in de maatschappij centraal.
 • Behandelaanbod: In CAR Zuiderkempen: groepsaanbod kinderen met autisme  (voor meer info, klik hier)
     
   
  

designed by Bren Van Caesbroeck