KMSL vzw is een vereniging zonder winstoogmerk actief op de terreinen gezondheid - welzijn - leerlingenbegeleiding, voornamelijk gericht op dienstverlening binnen het arrondissement Turnhout. Deze vereniging, ontstaan uit de Christelijke Mutualiteiten Turnhout, werd opgericht in 1952. 

Sinds 2016 vormt het samen met KMSI vzw (Kristelijke Medico Sociale Instellingen) een Personele Unie en worden de twee verenigingen bestuurd door één bestuursploeg.

Binnen KMSI vzw wordt het WZC De Winde beheerd. Vanuit KMSI vzw is in 2018 samen met het OCMW en de gemeente Arendonk de WoonZorgGroep Arendonk opgericht.

In de schoot van de Personele Unie werden de ondersteunende diensten, zijnde personeelsadministratie, boekhouding, finance, ICT, gebouwenbeheer en preventie, samengebracht in een Centrum voor Gedeelde Diensten (CGD).

Het CGD levert zijn diensten aan:

  • Muylenberg
  • Carrewiel
  • Revinah
  • Dienst Tandzorg
  • Vrij CLB Kempen
  • WZC De Winde
  • WZGA vzw
Klik op de knop om onze privacyverklaring te raadplegen (PDF):